Skip to navigation Skip to main content

Bytové domy

 • BYTOVÉ DOMY


  Na základe vašich požiadaviek na funkciu, kapacitu, vybavenie, vzhľad a plánovanú dĺžku užívania vám navrhneme optimálne dimenzované bytové domy a aj vhodný spôsob ich obstarania.

  • Výhodné najmä ako štartovacie alebo sociálne bývanie           
  • Skladba jednotiek a ich dispozičné usporiadanie navrhované podľa funkcie budovy a typu   užívateľov
  • Malometrážne jednotky už od 17 m2
  • Prispôsobiteľné potrebám zákazníka (realizačný štandard, opláštenie, kúrenie, atď)
  • V súlade s platnými stavebnými, technickými, hygienickými, požiarnymi a bezpečnostnými normami

  Najčastejšie riešenie:                                                                                                 

  • štartovacie byty          
  • sociálne byty
  • opatrovateľské domy 

   

 • Online dopyt