Skip to navigation Skip to main content

Certifikácia

Image: 

KVALITA:

ČSN EN ISO 9001:2009

Záruka komplexného prístupu a kvality
Naše moduly boli vyvinuté tímom špecialistov výskumu & vývoja. Riadenie kvality navrhovania, vývoja, výroby a montáže modulových objektov je certifikované medzinárodnou normou ISO 9001:2009.
Systém managementu kvality neustále rozvíjame s cieľom uspokojiť aj tie najnáročnejšie potreby našich zákazníkov.

 

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ:

ČSN EN ISO 14001:2005

Náš prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých oblastiach nášho podnikania je certifikovaný podľa normy ISO 14001:2005.

 

  • Online dopyt