Skip to navigation Skip to main content

Kontakty

Image: 


 

TOUAX SK s. r. o.

Boženy Němcovej 8,

811 04 Bratislava

T: +421 905 596 689

obchod@touax.sk

https://www.touax.sk

IČ: 3135069

DIČ: 2020333073

IČ DPH: SK2020333073 - Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka 5085/B

 

Bankové spojenie:

SK číslo účtu: 0302145993/7500

IBAN SK8875000000000302145993 

SWIFT CEKOSKBX

ČSOB Bratislava

 

CENTRÁLA PRAHA

Corso IIa, Křižíkova 148/34 (Mapa)

186 00 Praha 8

T : +420 234 712 211

obchod@touax.cz

 

 

  • Online dopyt