Skip to navigation Skip to main content

Divízia Modulovej stavby

DIVÍZIA MODULOVEJ STAVBY


Modulová divízia skupiny Touax sa špecializuje na projektovanie, priemyselnú výrobu a stavbu dočasných alebo trvalých objektov stavebnicovým systémom modulov, ktoré zákazníkom prenajíma alebo predáva.

Touax patrí medzi popredné európske spoločnosti trhu modulových stavieb. Prevádzkuje dva závody s ročnou vý- robnou kapacitou 120 000 m2 plochy, nájomný park 51 000 modulov a aktívne pôsobí na trhoch v Európe, Amerike a Afrike.

Touax s.r.o. je dcérska spoločnosť Divízie modulových sta- vieb, prevádzkuje závod v Supíkoviciach v Českej republike s centrom výskumu a vývoja pre celú modulovú divíziu. Má výrobnú kapacitu 75 000 m2 plochy, nájomný park 1 800 modulov v Českej republike a na Slovensku a zásobuje mo dulmi trhy v Európe, Amerike, SNŠ a na Ukrajine.

  • 1973 založenie divízie
  • 1991 zahájenie výroby v ČR

  • Online dopyt