Skip to navigation Skip to main content

MŠ Meziškolská Praha 6

Praha 6 má najväčšiu modulovú materskú školu v Prahe


Praha, 4. 11. 2013 - Hrubá stavba budovy zo 46 modulov postavená v rekordnom čase 3 dní. Škôlka novo s bezbariérovým prístupom, s úžitkovou plochou bezmála tisíc metrov štvorcových a hlavne - bez života ohrozujúceho azbestu. Tak vyzerá nová materská škôlka Meziškolská v Prahe 6. Za kompletnú realizáciu, ktorá zahŕňa demoláciu starej budovy, likvidáciu azbestových dosiek a stavbu nového pavilónu vrátane terénnych úprav okolia zaplatila mestská časť Praha 6 dodávateľskej spoločnosti Touax celkovo 35 miliónov korún. Je to vôbec najväčšia tohtoročná investícia Prahy 6 v oblasti školstva.

Jedovatý azbest už deťom neublíži

"Mestská časť Praha 6 má 31 materských škôl pre približne 2800 detí. Budova materskej školy Meziškolská je medzi nimi špičkovým zariadením. Veľmi ma teší, že vďaka investícii radnice bude táto unikátna škôlka oddnes slúžiť štyrom triedam pre 112 detí. Stará budova školy musela byť zbúraná kvôli zlému technickému stavu a tiež preto, že jej obvodový plášť obsahoval jedovatý azbest, "povedala Marie Kousalíková, starostka mestskej časti Praha 6.

Tridsať päť miliónov korún je vôbec najväčšia tohtoročná investícia Prahy 6 v oblasti školstva. Musela si poradiť aj s tým, kam po zbúraní škôlky umiestnia viac ako stovku detí. "Prevádzka škôlky v starej budove bola ukončená k 30. júnu 2013, vyhoveli sme tak želania rodičov a neskracovali sme školský rok. Vopred sme sa dohovorili s rodičmi, že ich deti z Meziškolské v septembri a októbri umiestnime do ostatných škôlok, "povedal Ondřej Balatka, radný Prahy 6 pre oblasť školstva.

Nová škôlka v rekordnom čase

Búranie starej budovy, likvidácia azbestových dosiek, stavba unikátnej modulovej konštrukcie a ďalšie nutné práce zabrali rekordne krátkych štrnásť týždňov. Samotná hrubá stavba budovy trvala dokonca len tri dni. Budova má nové okná, výťah, nové rozvody kúrenia, podlahy, elektroinštaláciu a vzduchotechniku​​.

"Realizácia najväčšej modulovej škôlky v Prahe je pre nás, samozrejme, obrovskou poctou a súčasne veľkým prísľubom pre modulovú technológiu do budúcnosti. Veríme, že aj táto krásna škôlka ďalej prispeje k rastu povedomia o nesporných výhodách modulov a bude pre zástupcov štátnej správy inšpiráciou, ako efektívne investovať a flexibilne riešiť požiadavky na chýbajúcu občiansku vybavenosť. Vážime si toho, že Praha 6 vykročila v šľapajách veľkých európskych miest a dala modulom pomyselnú zelenú. Hlavne si želám, aby sa nová moderná škôlka páčila deťom a ich rodičom, "hovorí Igor Zahradníček, generálny riaditeľ spoločnosti Touax.

Modulové stavby - úsporné a variabilné

Trend modulových stavieb v školstve je teraz veľmi aktuálna, pretože objekty je možné postaviť v radu týždňov, navyše oproti murovaným stavbám až s tretinovou úsporou nákladov. Vďaka variabilite systému možno materskú škôlku v prípade potreby rozšíriť na plnohodnotnú základnú školu či ju rozobrať a previezť na iné miesto, alebo úplne zmeniť pôvodný účel objektu. Možno tak veľmi efektívne optimalizovať budúce náklady na prevádzku budovy, ak už nebude potrebná na účel, pre ktorý bola postavená. Z nedávneho výskumu spoločnosti IPSOS zameraného na znalosť modulových stavieb u českej populácie a postojov k nim vyplýva, že až 60% populácie by dalo prednosť modulovej výstavbe pred tradičnou stavebnou technológiou.

  

  

Viac fotografií nájdete TU

Pozrite si video z realizácie TU

 

MÉDIÁ

Televízia:

Česká televize – Události v regionech (Praha)

Metropol TV

Rádio

Český rozhlas Regina

Tlač online

Městská část Praha 6

Pražský patriot

5+2 Praha

Stavitel

  • Online dopyt