Skip to navigation Skip to main content

Spoločnosť Touax je držiteľom označenia CE

Spoločnosť Touax je držiteľom označenia CE


Spoločnosť Touax je držiteľom označenia CE, ktoré preukazuje zhodu výrobku s legislatívou EÚ. Výrobky spĺňajú všetky požiadavky (napríklad bezpečnosť, ochranu zdravia, technické parametre atď.), aby mohli byť predávané v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, v krajinách EFTA (Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) a v Turecku.

Image: 
  • Online dopyt