Skip to navigation Skip to main content

História

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI TOUAX


1906
Kótovanie akcií na SGTR podlahy makléri v Bombaji Burzy cenných papierov.

1911
Vedenie spoločnosti preberá André Walewski (zať Léona Molinosa).

1921
SGTR uskutočňuje prvú strategickú zmenu v prospech operatívneho prenájmu riečnych vlečných plavidiel a zoštíhľuje prevádzku.

1973
Počiatok a rozvoj podnikania v oblasti modulových stavieb; hlavný prevádzkovateľ Allomat.

1981
Založenie Touax Corp. v USA, 100% dcérskej spoločnosti SGTR, je začiatkom medzinárodného rozvoja spoločnosti. Prvýkrát sa objavuje názov "Touax".

1982
Akvizícia SLM - prenájom modulových stavieb

1988
Rozšírenie medzinárodnej pôsobnosti na krajiny Beneluxu.

1989
Akvizícia spoločnosti Workspace + (USA - modulové stavby, akvizícia spoločnosti Eurobulk na Rýne - riečna doprava. Rozšírenie medzinárodnej pôsobnosti na krajiny Južnej Ameriky.

1991
V Českej republike vznikla spoločnosť WAREX spol. s r.o., ktorá sa v priebehu 15 rokov stala jednotkou na českom  trhu vo výrobe a predaji obytných a sanitárnych kontajnerov.

1994
Spoločnosť definitívne prijíma názov "TOUAX".

1997
Riaditeľmi spoločnosti TOUAX sú menovaní Raphaël a Fabrice Walewski (syn Alexandra Walewského). Sídlo spoločnosti sa sťahuje z historickej adresy na nábreží Malaquais v 6. parížskom obvode do štvrte La Défense - Tour Arago. Rozšírenie medzinárodnej pôsobnosti na Poľsko. Rozvoj skupiny naberá na rýchlosti.

1998
Rozšírenie medzinárodnej pôsobnosti na Španielsko a Rumunsko.
Prenájom kontajnerov francúzskym ozbrojeným silám prostredníctvom akvizície spoločnosti Secam (skupina Simotra).

1999
14. júna 1999 dochádza k presunu akcií spoločnosti Touax SA z hotovostného trhu na druhý trh parížskej burzy, ktorý je považovaný za dynamickejší.
Spoločnosť získava vďaka svojmu štatútu od prezidenta Komisie burzových operácií a parížskej burzy osobitnú doložku, ktorá ďalej posilňuje jej význam.

2005
28. júla spoločnosť opúšťa štatút spoločnosti s ručením obmedzením, ktorý mala od roku 1898, stáva sa akciovou komanditnou spoločnosťou (SCA) a urýchľuje financovanie svojho rozvoja prostredníctvom burzy cenných papierov.

2007
1. 10. 2007 došlo k rozdeleniu spoločnosti WAREX spol. s. r .o. WAREX spol. s r.o. sa naďalej zaoberá činnosťou divízie Oceľové konštrukcie WAREX, tz. ponecháva si všetky výrobné, obchodné a stavebné činnosti, prípadne poskytovanie ďalších služieb predovšetkým v oblasti oceľových konštrukcií.
Na novo založenú spoločnosť TOUAX s.r.o. potom prechádza všetka činnosť divízie Modulové systémy WAREX, vrátane personálneho obsadenia, tz. všetky práva a povinnosti z uzatvorených zmlúv, týkajúce sa výroby, predaja a prenájmu kontajnerov a kontajnerových zostáv, ako aj všetky ostatné činnosti s tým súvisiace.

Touax Group kúpil 100% obchodný podiel spoločnosti TOUAX s.r.o.
Touax Group je rodinná spoločnosť založená v roku 1865. Hlavnou oblasťou činnosti sú modulové systémy, kde je 4. svetovým a 3. európskym nájomcom s počtom cca 30.000 ks nájomných jednotiek. V oblasti modulových systémov je činný v troch segmentoch - pozemné a inžinierske staviteľstvo, verejné stavby a priemysel. Ďalšou činnosťou je prenájom námorných kontajnerov, riečnych nákladných člnov a nákladných železničných vozňov. Touax Group dosiahol v roku 2006 obrat 253 miliónov eur, z čoho 89% v zahraničnom obchode. Je registrovaná na burze v Paríži na EURONEXT - Eurolist Compartiment C (Code ISIN FR0000033003).

2008
- Akcie spoločnosti Touax prechádzajú z hodnotenia C na ohodnotenie B
- Spoločnosť Touax úspešne docieľuje zvýšenie kapitálu pre urýchlenie svojho rozvoja

 

Image: 
  • Online dopyt