Skip to navigation Skip to main content

Podporujeme

Spoločnosť Touax podporuje:

Touax podporuje projekt Detské ihrisko pri novej MŠ v obci Poříčany

V septembri roku 2010 spoločnosť Touax s.r.o., zástupcovia obce Poříčany a miestnej školy spoločne slávnostne otvorili novú obecnú materskú škôlku, ktorá priniesla krásne a moderné miesto pre ďalších dvadsať päť rodín a ich deti. Ďalším krokom v spoločnej spolupráci medzi obcou Poříčany a spoločnosťou Touax je projekt Detské ihrisko pri novej materskej škôlke, ktoré si kladie za cieľ deťom okrem modernej budovy poskytnúť aj zaujímavý a tvorivý priestor v záhrade, ktorá novú škôlku obklopuje. Spoločne s firmou Touax je projekt financovaný zo Štátneho poľnohospodárskeho intervenčného fondu, z Programu rozvoja vidieka. Vďaka tomuto projektu budú do členitej záhrady materskej škôlky zakomponované hracie prvky, ktoré priestor oživí, nie radikálne zmení.

www.zsporicany.cz

Asociácia profesionálnych obchodníkov, o.s.

(APO) je nezávislá nezisková organizácia združujúca členov, ktorí sa profesionálne zaoberajú obchodnou činnosťou v úlohe obchodníkov, manažérov alebo podnikateľov, alebo sa zaujímajú o túto profesiu alebo odbor.

www.fcvysocina.cz

Futbalový klub FC Vysočina Jihlava

Najväčší športový subjekt kraja Vysočina (ČR) s najrozsiahlejšou mládežníckou základňou, kvalitným športovo - technickým zázemím a reálnymi vyhliadkami na stabilné pôsobenie v najvyššej českej futbalovej súťaži.

www.fcvysocina.cz

Český rozhlas Regina

Karlínské filmové leto

Rovnako ako minulý rok aj tento rok Touax podporuje karlínske filmové leto. Ide o letné kino na záhrade Českého rozhlasu Regina, v Hybešovej ulici č. 10 v Karlíne.

www.rozhlas.cz/regina/portal

Medzinárodný filmový festival Karlovy Vary

Touax podporuje najvýznamnejší medzinárodný filmový festival v kategórii A v strednej a východnej Európe a jediný festival kategórie A v Českej republike. Kategória A zaraďuje MFF Karlovy Vary do skupiny prestížnych festivalov so štatútom "nešpecializovaný festival so súťažou celovečerných hraných filmov" ako sú MFF v Cannes, Berlíne, Benátkach či Tokiu.

www.kviff.com/cs/uvod

Bohemians Praha 1905

Podporujeme pražský fotbalový klub z vršovického Ďolíčku Bohemians 1905.

www.bohemians.cz

 

 

  • Online dopyt