Skip to navigation Skip to main content

Benefity

BENEFITY TOUAX


Portfólio produktov zahŕňa 5 typov, ktoré boli navrhnuté a vyvi- nuté tímom výskumu a vývoja s cieľom uspokojiť široké potre- by teritoriálne a profilovo odlišných skupín našich zákazníkov, s uprednostnením kvalitných, odolných a bezpečných materiálov a zohľadnením vplyvu výrobných procesov a samotnej realizácie stavieb na životné prostredie.

Riadenie kvality navrhovania, vývoja, výroby a montáže modulových objektov máme certifikované medzinárodnou normou ISO 9001:2009 a prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých oblastiach nášho podnikania podľa normy ISO 14001:2005. Pro- dukty sú certifikované pre použitie ako dočasné alebo trvalé stav- by na trhoch EÚ, Ruska, Bieloruska, Ukrajiny a Kazachstanu.

 

 

 

 

  • Online dopyt