Skip to navigation Skip to main content

Kvalita

KVALITA


Záruka výnimočne kvalitnej konštrukcie (STN 73 2601 / STN EN ISO 3834-2 / DIN 18800-7)

Použitie vysoko kvalitných materiálov, spoľahlivý proces výroby a montáže oceľových konštrukcií je certifikovaný veľkým preukazom spôsobilosti podľa normy STN 73 2601, spoločne s najvyššou kvalitou zvárania certifikovanou medzinárodnou normou STN EN ISO 3834-2 a špeciálne nemeckou normou DIN 18800-7 garantujú našim zákazníkom vysoko kvalitné a pevné výrobky. Moduly sú certifikované nielen pre európsky trh, ale aj pre trhy Ruskej federácie.

Záruka komplexného prístupu a kvality (STN EN ISO 9001:2009)                                              

Naše moduly boli vyvinuté tímom špecialistov výskumu & vývoja. Riadenie kvality navrhovania, vývoja, výroby a montáže modulových objektov je certifikované medzinárodnou normou ISO 9001:2009. Systém manažmentu kvality neustále rozvíjame s cieľom uspokojiť aj tie najnáročnejšie potreby našich zákazníkov.

BEZPEČNOSŤ

Záruka bezpečnosti (Statika / požiarna odolnosť / hygienická nezávadnosť)                                 

Statické posúdenie našich modulov a modulových stavieb je vykonávané podľa platných štandardov STN a Eurocode. Požiarna odolnosť stien, stropov a podláh je klasifikovaná autorizovanou osobou AO 216, Pavus, a.s. Hygienická nezávadnosť je pravidelne meraná akreditovaným skúšobným laboratóriom Zdravotného ústavu so sídlom v Ostrave.

ENERGETICKÁ ÚSPORA

Záruka energeticky úsporného riešenia (STN 73 0540 / EnEV)                                                    

Naše modulové stavby budované k trvalému užívaniu sú projektované v súlade s normou STN 73 0540, ktorá stanovuje požiadavky na tepelnú ochranu budov a stavebné predpoklady ich nízkej energetickej náročnosti. Objekty sú individuálne navrhované tak, aby dosiahli minimálne  stupeň C preukazu energetickej náročnosti budovy. Objekty dodávané na nemecký trh sú potom v súlade s nemeckou vyhláškou EnEV o požiadavkách na tepelnú ochranu a energetickú úspornosť novostavieb.

EKOLÓGIA

Záruka šetrného prístupu k životnému prostrediu (ISO 14001:2005)                                        

Dbáme na výrobné procesy a používanie materiálov šetrných k životnému prostrediu. Sme držiteľmi certifikátu ISO 14001:2005. Pri stavbe objektov len zanedbateľne zaťažujeme okolie emisiami, hlukom, prachom alebo odpadom.

CERTIFIKÁTY

Sme držiteľmi nasledujúcich certifikátov:

  • ISO 9001:2009
  • ISO 14001:2005
  • ISO 3834-2 a DIN 18800-7
  • EN 1090-1:2009

Ruské a ukrajinské certifikáty

  • Certifikát shody RU (Gost-R)
  • Certifikát shody UA
  • Požární certifikát RU
  • Sanitární certifikát RU

Na stiahnutie ZDE

 

Image: 
  • Online dopyt