Skip to navigation Skip to main content

Technologické objekty

Technologické objekty

TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY


Na základe vašich požiadaviek na funkciu, vzhľad, potrebnú nosnosť, špeciálne vybavenie a prípravu pre budúce vybavenie, zariadenie a prevádzkový režim, vám navrhneme na mieru šité technologické moduly a objekty.

Moduly a modulové objekty možno vybaviť nadštandardným príslušenstvom, napríklad špeciálna klimatizačná jednotka, systém núdzovej ventilácie, špeciálny kotol na vykurovanie. Maximálne rozmery jedného modulu môžu byť 9000 x 3000 mm, nosnosť podlahy až 20kN/m2 a vo zvláštnych prípadoch aj viac, antistatické prevedenie podlahy, výztuhy strechy a stien pre uchytenie zariadení a inštalovaných technológií, zvýšená tepelná izolácia a podobne.

Najčastejšie riešenie:

  • kotolne
  • rozvodne plynu, elektrorozvodne
  • dieselagregátové, bioplynové, fotovoltaické, vzduchotechnické a výmenníkové stanice
  • meracie aparatúry, stanice merania a regulácie tepla
  • velíny
  • kompresory
  • stanice mobilných operátorov 
  • Online dopyt