Skip to navigation Skip to main content

Typ Design

Kvalita, estetika, komfort, životnosť

  •  Produktový typ Touax Design


    Typ Design predstavuje výrobky vyvinuté s cieľom ponúknuť vysokú zákaznícku hodnotu s dôrazom na estetiku, životnosť a komfort.

    Ide o vysoko kvalitný, komfort a úžitok zvyšujúci produkt, ktorý ponúka širokú variabilitu prevedení a vyhovuje najprísnejším stavebno-technickým, požiarnym a hygienickým normám krajín EU. Svoje uplatnenie nájde na domácom trhu (EU) výhradne vo forme predaja a realizácie modulových objektov k trvalému použitiu náročným segmentom alebo zákazníkom.

    Moduly sú určené najmä pre náročných koncových zákazníkov z rôznych segmentov, ktorí očakávajú designové a energeticky úsporné riešenia a za kvalitu sú ochotní zaplatiť, a to k realizácii trvalých objektov ako komfortná alternatíva k tradičnej výstavbe.

    Modulové objekty postavené z výrobkov tejto rady sú charakteristické svojím moderným prevetrávaným fasádnym systémom (fasáda je súčasťou stenového systému, udržuje optimálnu vlhkosť stien a zvyšuje ich životnosť - zvyšuje odparovanie, znižuje riziko vzniku vlhkosti a plesní v interiéri), ​​systémom stien "plná stena" ( z drevených alebo kovových profilov), maximálnym zameraním na design a komfort porovnateľný s tradičnou výstavbou (kvalitné zateplenie - tepelné mosty v obvodovom plášti sú minimalizované; odpovedajúca požiarna odolnosť; vysoká variabilita realizačného štandardu - široká škála možností prevedenia, bohatá ponuka zariaďovacích predmetov; výrobná variabilita - viacposchodové objekty, prispôsobenie rozmerov, prestavby).

  • Online dopyt