Skip to navigation Skip to main content

Typ Standard

Odolnosť, životnosť, variabilita, funkčnosť

  • Produktový typ Touax Standard


    Rada Standard predstavuje výrobky vyvinuté s cieľom ponúknuť najlepší kompromis medzi požiadavkou na vysokú funkčnosť a úžitkovú hodnotu a súčasne nízku cenu.

    Ide o kvalitný, odolný, vysoko variabilný produkt, ktorý plní základné stavebno-technické, požiarne a hygienické normy krajín EÚ. Svoje uplatnenie nájde na domácom trhu (EÚ) vo forme predaja samostatných jednotiek - väčšinou ďalej využívaných k realizácii krátkodobých nájomných objektov - a predaja a realizáciu modulových objektov k strednodobému alebo trvalému užívaniu, a to menej náročným segmentom alebo zákazníkom.

    Moduly sú vhodné predovšetkým pre stavebné firmy alebo firmy, ktoré sa zaoberajú prenájmom rôznych zariadení, strojov a mobilných priestorov, a to k budovaniu ich portfólia typizovaných modulov, z ktorých realizujú prenájmy samostatných modulových jednotiek alebo väčších modulových objektov. Sú však ideálne aj pre koncových zákazníkov k realizácii dočasných alebo trvalých objektov s požiadavkou na splnenie základných noriem a vyššiu úžitkovú hodnotu.

    Modulové objekty postavené z výrobkov tejto rady sú charakteristické svojím tradičným stavebnicovým vzhľadom (s viditeľnými nosnými oceľovými rámami, spojmi jednotlivých modulov a viditeľným panelovým systémom stien), maximálnym zameraním na odolnosť a životnosť, rýchlosťou a jednoduchosťou montáže a demontáže, vysokou variabilitou (viacposchodové objekty, rekonfigurácia, prestavby, paleta vybavenia a doplnkov) a samozrejme maximálnou funkčnosťou.

  • Online dopyt