Skip to navigation Skip to main content

Prenájom / predaj modulov

Image: 

Možnosti obstarania našich modulov


Prenájom (operatívny leasing) - moduly / modulové objekty zostávajú po celú dobu nájmu v našom majetku. Ponúkneme vám najlepšie podmienky prenájmu vybraného produktového riešenia, či už pôjde o akokoľvek dlhú dobu prenájmu

Predaj - všetky naše modulové objekty si môžete kúpiť do vlastného majetku. Tieto 2 základné možnosti obstarania našich objektov možno ďalej individuálne rozšíriť napríklad o:

Predaj so spätným odkúpením (objekty od vás po stanovenej dobe a za vopred stanovených podmienok vykúpime)

Finančný leasing (nákup cez leasingového partnera)

  • Online dopyt