Skip to navigation Skip to main content

Školy

Školy

ŠKOLY


Na základe vašich požiadaviek na funkciu, kapacitu, vybavenie, vzhľad a plánovanú dĺžku užívania vám navrhneme nielen optimálne dimenzované a funkčné školské objekty, ale aj vhodný spôsob ich obstarania.

Najčastejšie riešenie:

  • základné, stredné školy (štátne, cirkevné, privátne)
  • samostatné pavilóny, učebne
  • knižnice 
  • Online dopyt