Skip to navigation Skip to main content

Športovné zázemia a centrá

 • ŠPORTOVÉ ZÁZEMIE A CENTRUM


  Na základe vašich požiadaviek na funkciu, kapacitu, vybavenie, vzhľad a plánovanú dĺžku užívania vám navrhneme nielen optimálne dimenzované a na maximálnu funkčnosť a úžitkovú hodnotu orientované budovy športových zázemí a centier, ale aj vhodný spôsob ich obstarania. Samozrejmosťou je prispôsobenie celkového vzhľadu budovy okoliu alebo klubovým farbám a dodanie stavby na kľúč.

  Najčastejšie riešenie:

  • kompletné zázemie športových areálov so šatňami, kanceláriami a maloobchodnými jednotkami
  • klubovne (fanshopy, občerstvenie)
  • samostatné kabíny a šatne
  • umyvárne, sprchy, toalety
  • VIP priestory 
 • Online dopyt