Skip to navigation Skip to main content

Voľnočasové zariadenia

Voľnočasové zariadenia

VOĽNOČASOVÉ ZARIADENIA


Na základe vašich požiadaviek na funkciu, kapacitu, vybavenie, vzhľad a plánovanú dĺžku užívania vám navrhneme nielen optimálne dimenzované a vybavené priestory pre spoločenské, kultúrne, zábavné a voľnočasové aktivity, ale aj vhodný spôsob ich obstarania. Nech sa vaša akcia koná kdekoľvek, moduly Touax ponúkajú nekonečné možnosti priestorovej konfigurácie a parametre prispôsobené vašim špecifickým technickým požiadavkám.

Najčastejšie riešenie:

  • rôzne kultúrne a spoločenské objekty
  • výstavné objekty
  • galérie
  • reklamné nosiče
  • zábavné centrá
  • infocentrá
  • klubovne a kútiky
  • VIP priestory
  • Online dopyt